Woningbezitters in Utrecht kunnen de grond onder hun woning voortaan zelf aankopen. Voorheen konden woningeigenaren de grond alleen huren van de gemeente via de zogeheten erfpacht.
 

Dat is besloten in de gemeenteraad. 

"Er zitten een hoop verborgen kosten en regels aan erfpachtconstructies verbonden", legt VVD-raadslid Lex van Eijndhoven uit. "Als de prijs van de grond stijgt of als iemand een dakkapel of uitbouw plaatst op de grond, kan de erfpacht plotseling stijgen. Dat is onrechtvaardig en daar zijn we nu gelukkig van af."

In Utrecht bestaan drie soorten erfpachtrechten: Eeuwigdurende erfpachtrechten, voortdurende erfpachtrechten en tijdelijke erfpachtrechten. Bij het overgrote deel van de particuliere woningen in Utrecht is de erfpacht eeuwigdurend afgekocht. Dit betekent dat de waarde van de grond in één keer is afbetaald.

Bij een klein deel van de particuliere woningen op erfpachtgrond is sprake van voortdurende erfpachtrechten. Bij deze erfpachtrechten betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding die om de 10 jaar wordt herzien.

De tijdelijke erfpacht is op slechts enkele tientallen huizen in Utrecht van toepassing en daar wordt een jaarlijkse vergoeding over betaald.

Antiek 

Het voorstel kwam van VVD-wethouder Geldof en zorgt er dus voor dat woningeigenaren de grond onder hun woning van de gemeente kunnen kopen.

Ook CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard is te spreken over het afschaffen van de erfpacht: "Erfpacht is een ouderwetse en verkapte vorm van belasting en legt bovendien extra beperkingen aan woningeigenaren op. Eindelijk ontstaat er keuzevrijheid voor een woningeigenaar zonder verplicht aan erfpacht vast te zitten. Dit is met recht een mijlpaal te noemen."