De gemeente Utrecht heeft vrijdag aangekondigd dat opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illigalen blijft gelden binnen de gemeente.
 

Dat is het gevolg van een uitspraak over de bed, bad en broodregeling van de Raad van State. 

Staatssecretaris Dijkhoff mag voorwaarden stellen aan de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen. De gemeente Utrecht blijft opvang van alle uitgeprocedeerde asielzoekers noodzakelijk vinden.

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan hun vertrek uit Nederland in ruil voor bed, bad en brood. Als ze dat niet doen, kan het kabinet opvang weigeren. 

De gemeente Utrecht betwijfelt of de uitspraak van de rechter in alle gevallen in opvang voorziet. Daarom wil de gemeente zorgen voor een sluitende aanpak zodat er voor alle individuele gevallen opvang beschikbaar is. 

De lijn van de gemeente Utrecht blijft dat een sluitend systeem nodig is, omdat geen mens, geen man, geen vrouw, geen kind noodgedwongen op straat mag belanden.

Inhumaan

Ook de politiek in Utrecht sprak zich vanmiddag al uit over de uitspraak van de Raad van State. Verschillende partijen wilden al dat de gemeente BBB blijft garanderen. "Kwetsbare mensen dreigen weer op straat te belanden. Dat leidt tot inhumane situaties met problemen voor de volksgezondheid en openbare orde en veiligheid", vertelt Anne Podt van D66.

"Wij willen dat gemeenten de BBB-opvang kunnen blijven bieden. Hierover heeft de gemeenteraad in april 2015 al motie M34 aangenomen. Het is belangrijk dat ongedocumenteerden in zicht blijven en niet zwervend door de stad gaan of onderduiken in de illegaliteit", zegt Podt.

De partij wil net als CDA, GroenLinks en PvdA dat ongedocumenteerde asielzoekers terugkeren. “Maar dit gaat niet werken vanaf de straat of vanuit de illegaliteit. Aan die noodzaak veranderen deze juridische uitspraken niets,” aldus Podt.