Het eerste ontwerp van Het Platform is woensdagochtend gepresenteerd aan belangstellenden. Het gebouw komt bovenop het nieuwe bus- en tramstation van Utrecht Centraal, op de plek waar nu busstation Centrumzijde ligt. 

Het pand, dat tot woensdag door het leven ging met de werktitel 'Zuidgebouw', en het nieuwe bus-tramstation eronder moeten in 2018 klaar zijn.

Het concept van Het Platform gaat uit van een 'Microcity' en bestaat voornamelijk uit koop- en huurappartementen met aanvullende commerciële voorzieningen zoals een sportschool, restaurant en lounge-bar. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk.

De bewoners delen faciliteiten die het gebouw biedt met elkaar, zoals een gezamenlijk dakterras en binnentuin, en met bezoekers uit de rest van de stad, zoals, de fitness, het restaurant en een openbaar terras.

Doelgroep

Het gebouw is bedoeld voor mensen voor wie ontmoeten, een gezonde levensstijl, delen en een directe aansluiting met de stad van groot belang zijn. Net afgestudeerde, hoogopgeleide jongeren en kenniswerkers vormen een belangrijke doelgroep.

Het Platform omvat 18.500 vierkante meter en heeft een basishoogte is 25 meter met accenten tot 45 meter hoogte. Het voorlopig ontwerp (VO) is begin 2016 klaar.

Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan het Zuidgebouw en het onderliggende bus-tramstation eind 2016 starten.