De werkloosheid in Utrecht is relatief laag. Dat blijkt uit de eerste arbeidsmonitor van de gemeente Utrecht. Ook het aantal bijstandsuitkeringen zijn in het derde kwartaal van 2015 gedaald.

Dit ondanks het feit dat laagopgeleiden meer moeite hebben met het vinden van een baan.

Het aantal bijstandsuitkeringen is in het afgelopen kwartaal met 0,2 procent gedaald naar 9628. Hiermee denkt de gemeente onder de prognose van 9.900 te blijven.

Om dit te realiseren is men echter wel afhankelijk van de instroom van mensen uit de participatiewet, voormalig Wajong- en WSW-regelingen. Ook moet men rekening houden met statushouders, asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Jongeren

De gemeente moet, volgens de regionale banenafspraak, ervoor zorgen dat 1.145 jongeren uit de Wajong-regeling een baan vinden. Inmiddels is het ze gelukt om ruim 500 jongeren met een arbeidsbeperking een baan de geven.

Ook het Actieplan Jeugdwerkloosheid begint zijn vruchten af te werpen. Uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn vijftien initiatieven tot stand gekomen, die samen ruim 700 jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek hebben geholpen.