De stedelijke verbindingsweg tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein in Utrecht West wordt ingericht als stadsboulevard. De gemeente heeft daar groen licht voor gegeven.

Het college van B&W heeft het zogeheten consultatiedocument Maatregelen Utrecht West (MUW) vastgesteld en geeft daarmee akkoord voor de verdere uitwerking van het plan.

Het inrichten van dit traject tot stadsboulevard moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, en verkeerveiligheid voor omwonenden en bezoekers.

Door minder asfalt, meer groen en meer aandacht voor de balans tussen autoverkeer, fietsers en voetgangers. Het herinrichten van de wegen en kruispunten op het traject in combinatie met slim verkeersmanagement moet er daarnaast voor zorgen dat de doorstroming van het verkeer op peil blijft en de omringende woonwijken beter met elkaar worden verbonden.

Buurtoverleg

Er is veel overleg geweest met de bewoners in de wijk. Hieruit blijkt volgens de gemeente dat er veel belanghebbenden enthousiast zijn over de mogelijkheden die de plannen bieden om hun woonomgeving aantrekkelijker te maken.

Wel wordt in de reacties aandacht gevraagd voor de toekomstige bereikbaarheid van woonbuurten en de effecten op het omringende wegennet (en vice versa). De Majellaknoop, inclusief de Thomas à Kempisweg blijft een specifiek aandachtspunt voor bewoners en de gemeente blijft in overleg met bewoners over de herinrichting van dit drukke kruispunt.

Verkeersprojecten

MUW is onderdeel van Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen, het gemeentelijk verkeersplan waarin de effecten van alle verkeersprojecten in de stad in samenhang worden bekeken.