De Wijkraad Leidsche Rijn wil dat er iets gebeurt met de vele braakliggende bouwkavels die zijn bedoeld voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum (LRC).

Dit valt te lezen in een advies dat de wijkraad uitbracht aan het college van B&W.

De tijdelijke inrichting en aankleding van de braakliggende kavels is in de ogen van de wijkraad hard nodig. "Het is belangrijk om een prettige omgeving te creëren waar mensen graag komen, zich (sociaal) veilig voelen en tussen de verschillende functies kunnen bewegen in het centrum. Ook wanneer het gebied nog niet volledig is ontwikkeld, moet het aantrekkelijk zijn om te verblijven", zegt voorzitter Roel Meeuwsen.

De wijkraad adviseert dan ook om budget vrij te maken en invulling te geven aan tijdelijke inrichting van de later te ontwikkelen kavels en te investeren in de aankleding van het totale centrumgebied Leidsche Rijn. "Het succes van het centrum is afhankelijk van vele factoren en een valse start zou dit succes voor de lange termijn kunnen ondermijnen", zegt Meeuwsen. 

Fiets- en wandelpaden

Volgens Meeuwsen is er behoefte aan veilige (loop)routes van en naar de verschillende functies. Zo is goede verlichting op fiets- en wandelpaden naar en in het centrum een prioriteit, moet het hekwerk in orde zijn en netjes aangekleed en moet er goed gekeken worden hoe op creatieve manier invulling kan worden gegeven aan de (nog) te ontwikkelen kavels, vindt hij.

"Belangrijk is dat bij de inrichtingsplannen de bewoners en gebruikers gekend worden zodat het centrum een vliegende start krijgt en bewoners een centrum krijgen waar ze reeds jaren op wachten", besluit Meeuwsen.