VVD en CDA zien graag een groene golf op de Vleutensebaan in Utrecht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De partijen vragen het college deze mogelijkheid te onderzoeken. 

“We zijn een voorstander van groene golven, omdat we een hekel hebben aan stilstaan”, zegt VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen. “Nu rijdt veel verkeer door de verschillende buurten omdat de doorstroming op de Vleutensebaan niet op orde is. Een groene golf is daarom het onderzoeken waard.”

Ervaringen van omwonenden wijzen uit dat wie zich aan de maximumsnelheid houdt, elke keer weer moet wachten tot het verkeerslicht op groen springt. Dat is volgens de partijen een gevaarlijke situatie, omdat automobilisten dan harder gaan rijden om het volgende verkeerslicht te kunnen passeren.

Parallelwegen

Op dit moment leidt de slechte doorstroming op de Vleutensebaan er tevens toe dat automobilisten de parallelwegen gebruiken om hun bestemming te bereiken. De groene golf kan er volgens de partijen dus ook toe leiden dat de buurten rond de Vleutensebaan worden ontlast.