De Croeselaan in Utrecht wordt ingericht als 30 km/u-weg. Net als veel andere wegen in de stad gaat de Croeselaan de komende tijd op de schop.

De schetsen (pdf) betreffen een zogeheten voorlopig ontwerp. De Croeselaan is in het Stationsgebied een van de verbindende lijnen. Het moet een beeldbepalende groene laan van Utrecht worden.

In de directe omgeving wordt al flink verbouwd. Zo wordt het Jaarbeursplein de komende jaren heringericht. De Croeselaan geldt voor als belangrijke ontsluitingsweg.

Voetgangers

Daarnaast dient de kwaliteit van de openbare ruimte van een hoog en duurzaam niveau te zijn, zodanig dat de Croeselaan ook een aantrekkelijke ruimte wordt voor voetgangers. De Croeselaan geldt voor het fietsverkeer als hoofdfietsroute, zeker met de komst van de Moreelsebrug. Een verbetering van de fietskwaliteit op de Croeselaan is een belangrijke opgave voor het ontwerp Croeselaan.

Het nieuwe ontwerp houdt vast aan de kenmerkende brede middenberm met eromheen het eenrichtingscircuit voor het autoverkeer. Het fietsverkeer wordt volledig losgemaakt van het autoverkeer. 

Aan de westkant van de Croeselaan komt een breed tweerichtings fietspad. Dit fietspad is kruisingsvrij vanaf het Jaarbeursplein (tramhalte) tot aan de Van Zijstweg. Ook komen er in plaats van twee rijen bomen, vijf rijen bomen.

Autoverkeer verbannen

Maandag maakte het college van B&W al grootschalige plannen bekend voor het wegverkeer in Utrecht voor de toekomst. Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk uit het centrum verbannen en daar komen brede fietspaden voor terug.

Niet iedereen heeft deze plannen met gejuich ontvangen. Het CDA zegt hier bijvoorbeeld over: “Het autoverkeer neemt juist niet af, ondanks dat dat in het huidige beleid al ontmoedigd wordt. Daarnaast mist nog steeds veel informatie over de ‘waterbedeffecten’ van de maatregelen die voorgesteld worden. Zonder goede onderbouwing van de effecten vindt het CDA dat de gemeenteraad niet zulke grote besluiten kan nemen.”

De vernieuwde Croeselaan moet eind 2017 af zijn.