De Cremerstraat gaat ontwikkeld worden tot een fietsstraat met parkstrook. De straat, die parallel loopt aan de Vleutenseweg, moet een ‘prettige en veilige’ verbinding worden tussen Leidsche Rijn en het centrum van de stad. 

Er is veel te doen om de herinrichting van de straat. Vanwege de verandering en naastgelegen bouwprojecten van Eneco (stadsverwarming) en ProRail (spooruitbreiding) moeten er ongeveer 150 bomen gekapt worden, waarvan er een nog onbekend aantal worden terug geplant.

Naar verwachting start de herinrichting van de Cremerstraat in het najaar van 2016. De afgelopen tijd dachten bewoners via een internetpeiling en drie avonden al mee over het ontwerp (pdf) voor de Cremerstraat en de parkstrook.

Kritiek

Op de bomenkap die gepaard gaan met de aangekondigde plannen hebben 159 omwonenden een bezwaarschrift ingediend. De bewoners gaan er vanuit dat het er slechts 46 bomen terug worden geplaatst en dat 104 bomen dus niet zullen worden terug geplant. Dat concluderen zij uit het Groenherstelplan.

De periode tussen inspraak en besluitvorming heeft dan ook langer geduurd dan gebruikelijk is. Dit komt onder meer ook door de tijd die nodig was voor afstemming van de projecten die de gemeente, ProRail en Eneco in de directe omgeving gaan uitvoeren.

Stadsverwarming

Eneco is bezig met de voorbereiding van de vernieuwing van de transportleiding van de stadsverwarming die door de parkstrook loopt. Dit is naar voren getrokken zodat de parkstrook maar één keer op de schop hoeft.

Het werk van ProRail betreft de vernieuwing en uitbreiding van het spoor en de mogelijke bouw van een zogenaamde ‘Ondergrondse Trillingwerende Constructie’ (OTC) in het oostelijke deel van de Cremerstraat.