Utrecht wil het aantal auto’s in de binnenstad nog verder verminderen. Dit wil ze bereiken door de auto ‘te gast’ te maken in een groot deel van de stad. Ook wordt de maximumsnelheid op alle plekken waar mogelijk 30 km per uur. 

Autoverkeer van wijk- en buurtstraten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd te kiezen voor de stedelijke verbindingswegen en de ring.

Dat staat in een nota (pdf) die het college van B&W heeft geschreven over de mobiliteit in de stad. 

In de nota wordt duidelijk dat de gemeente zich de komende jaren nog meer gaat inzetten op duurzame mobiliteit en dat er een systeemsprong nodig is om het vervoer in de groeiende stad in goede banen te blijven leiden. Het aanzicht van de stad kan hierdoor flink veranderen.

Vierbaanswegen

Een opvallende ontwikkeling is verder het afschaffen van vierbaanswegen. De Domstad wil deze vierbaanswegen omvormen tot tweebaanswegen, die vervolgens dienstdoen als ‘stadsboulevards’ met veel groen.

Binnenstadtram

De geschetste ontwikkelingen in de nota moeten leiden tot een groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit en gaan het aanzien en gebruik van de stad fundamenteel veranderen. Zo wordt er gesproken over een mogelijke komst van een binnenstadstram. De gemeente heeft alleen geen zeggenschap over het openbaar vervoer. 

“Gegeven de schaarse ruimte in de stad, levert de veranderende en groeiende mobiliteitsvraag een spanningsveld op dat vraagt om een systeemsprong in het mobiliteitssysteem,” zo omschrijft het college de noodzaak van het nieuwe meerjarenplan.

Ruimtegebruik

“Dit betekent dat de stad de mobiliteitsvraag niet meer in de volle breedte kan blijven accommoderen, maar dat er keuzes gemaakt moeten worden over het ruimtegebruik in de openbare ruimte, dat er meer nadruk komt op beter benutten en dat sterker wordt ingezet op duurzamere vervoerswijzen en vervoersmiddelen.”

Vanwege die schaarse ruimte en de groei van de stad naar 400.000 inwoners in 2030, moet Utrecht kiezen voor vormen van verkeer die weinig ruimte in beslag neemt. Dit houdt in dat de gemeente meer doorfietsroutes gaat realiseren, zodat het aantrekkelijker wordt om te fietsen.

Ov-knooppunten

Met de groei van Utrecht krijgt de stad er ook veek nieuwe reizigers bij. Om deze reizigers te kunnen vervoeren krijgt Utrecht er naast het Centraal Station nog twee ov-knooppunten bij: Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum.

Veel mensen die in Utrecht werken wonen binnen 15 kilometer van Utrecht, waardoor ze nog naar hun werk kunnen op een elektrische fiets. De mensen die naar het Science Park moeten komen veelal van veel verder, voor hen is een goede openbare verbinding belangrijk.

Ringweg om Utrecht

Met de veranderingen hoopt de gemeente dat forensen gemakkelijker de fiets pakken. In het nieuwe verkeersplan is een grotere rol weggelegd voor de ringweg om Utrecht. GroenLinks, de partij van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk, is vooralsnog tegen een verbreding van deze snelweg.