Het optreden van Bert van der Roest, oud-penningmeester bij Straatnieuws, afgelopen week bij het televisieprogramma Pauw heeft voor wrevel gezorgd bij de leiding van de Utrechtse daklozenkrant.

In de uitzending insinueerde Van der Roest dat er een cultuur heerste bij de krant waarbij meerdere mensen uit de kas stalen.

Zwarte bladzijde

“Helaas blijft een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Straatnieuws ons vooralsnog achtervolgen", aldus Broos Schnetz, bestuursvoorzitter bij de krant. "Met enige herhaling treedt Van der Roest, door de rechter veroordeeld wegens verduistering van Straatnieuws-gelden, naar buiten met telkens weer nieuwe, niet onderbouwde verhalen,” meldt Schnetz. 

“Bijvoorbeeld over een ‘cultuur’ die zijn wandaden zou moeten rechtvaardigen of relativeren. Of dat er anderen zouden zijn geweest die, net als hij, een onrechtmatige greep uit de kas hebben gedaan.”

Excuses

De voorzitter ergert zich vooral aan de indianenverhalen die steeds weer opduiken en het gebrek aan echte excuses van Van der Roest. 

“Wij hebben helaas moeten constateren dat Van der Roest blijft verzuimen om zijn volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden en direct excuus aan de verkopers aan te bieden. Dit zorgt voor irritatie, boosheid en onbegrip bij alle betrokkenen van Straatnieuws. Wij hopen dat we deze pijnlijke affaire zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.”

Ontvreemd

Twee jaar geleden werd bekend dat Van der Roest, die toen penningmeester bij de daklozenkrant was, tienduizenden euro’s had ontvreemd uit de kassa van de daklozenkrant. 

Het bedrag dat de rechter schuldig achtte heeft Van der Roest terugbetaald, maar de krant gaat nog een civiele zaak aanspannen vanwege de kosten die ze gemaakt hebben door het handelen van Van der Roest.

Staatnieuws balanceerde door de hele affaire maandenlang op het randje van faillissement totdat ze afgelopen maand uit het niets met een exclusief interview met de paus kwam. 

“Het toekomstperspectief voor Straatnieuws is veel rooskleuriger dan we enige tijd geleden nog konden vermoeden,” vertelt bestuursvoorzitter van de krant Broos Schnetz.