In het huis in Utrecht waar tijdens de Tweede Wereldoorlog op zolder de illegale uitgeverij De Bezige Bij ontstond, is een plaquette onthuld dat herinnert aan dit bijzondere Utrechtse verzetsinstituut.

 

Bij de onthulling aan de Van Limburg Stirumstraat 19 was naast burgemeester Jan van Zanen, Bezige Bij-directeur Henk Propper en zoon Bas van mede-oprichter Geert Lubberhuizen ook Rut Matthijsen, één van de twee oprichters van De Bezige Bij aanwezig.

Mathijsen verkeert niet meer in hele goede gezondheid, maar was nog fit genoeg om te helpen met de onthulling van het gedenkplaquette.

Illegaal

De Bezig Bij ontstond in het voorjaar van 1943 op de zolder van het huis. Tijdens de oorlog begonnen Lubberhuizen en Matthijsen met het illegaal vervaardigen van rijmprenten. Lubberhuizen woonde als student op de zolder van deze woning en hield zich er met allerlei illegale activiteiten bezig.

De eerste rijmprent, Het lied der achttien Dooden van Jan Campert, werd meteen een groot succes. De opbrengst van De Bezige Bij kwam ten goede aan het Utrechts Kindercomité, dat er de opvang van joodse kinderen mee bekostigde.

Geschiedenis

Bas Lubberhuizen, die vernoemd is naar de schuilnaam Bas Ruis van zijn vader in de oorlog, vertelde gisteren dat hij en zijn vader weinig over die tijd spraken. "Hij hield het eigenlijk altijd bij de zin: 'We deden wat nodig was'."

Van Zanen liet weten dat wat Lubberhuizen en Mathijssen hier in dit huis hebben gedaan niet alleen belangrijk is geweest voor Utrecht, maar voor de geschiedenis van het hele land. "Heel bijzonder hoe mensen hier zich zo hebben ingezet voor het verzet, terwijl de Duitsers hier heel dichtbij zaten", sprak hij.

Amsterdam

Na zijn studententijd verhuisde Geert Lubberhuizen in 1944 naar Amsterdam, waar op 12 december De Bezige Bij officieel werd opgericht als uitgeverij.

Rut Matthijsen nam daarna de vertegenwoordiging in Utrecht voor zijn rekening. Kort na de oorlog verkreeg De Bezige Bij de status van officiële uitgeverij en werd het kantoor gevestigd aan de Van Miereveldstraat 1 nabij het Museumplein, waar de uitgeverij nog steeds gehuisvest is.