De gemeente Utrecht en het Leger des Heils ReShare hebben deze week dertig extra textielcontainers geplaatst, om zo de inzameling van textiel te verhogen. 

Het betreft een pilot, waarin gedurende zes maanden wordt gekeken of de containers het gewenste resultaat opleveren.

De inhoud van de textielcontainers wordt bij het legen ervan gemonitord. Aan de hand van de opbrengsten wordt besloten of er definitief meer textielcontainers in Utrecht komen.

Tijdens de pilot blijven de containers bovengronds en gaat het Leger des Heils ReShare het legen voor zijn rekening nemen. Mochten de containers succesvol zijn, dan neemt de gemeente Utrecht het over.

De plaatsing van containers is een van de maatregelen om ervoor te zorgen dat afval steeds beter gescheiden wordt. Op die manier kunnen er nog meer grondstoffen uit het afval gehaald en hergebruikt worden.