Raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang) heeft besloten om zijn aangifte tegenover voormalig collega-raadslid Willem Buunk (VVD) in te trekken. Hij heeft hiertoe besloten naar overleg met de burgemeester en de gemeenteraad. 

Oostveen: “De beschuldiging van collega Buunk heeft me gegriefd en ik vond het zeer onterecht dat hij deze geuit heeft. Nu er in het presidium uitvoerig over gesproken is, kan ik de aanklacht intrekken.”

Afgelopen week heeft het raadslid van Stadsbelang Utrecht aangifte gedaan tegen voormalig VVD raadslid Buunk omdat deze hem beschuldigde van ‘onvervalste belangenverstrengeling’. De VVD heeft het standpunt van Buunk volledig onderschreven.

Gesprek

Daaropvolgend heeft burgemeester Van Zanen met beide mannen een gesprek gehouden. Stadsbelang had gehoopt dat de uitkomst van het gesprek was geweest dat Buunk zijn woorden introk. Dat gebeurde echter niet.

Daarna is er in de raad over gesproken. Om de aangifte in te trekken stelde Stadsbelang de eis dat een jurist uitspraak doet of er in de betreffende mails sprake is van onvervalste belangenverstrengeling.

Vandaag wordt namens alle Utrechtse fractievoorzitters een gezamenlijke verklaring omtrent het voorval opgesteld.