Het voormalig Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat in Utrecht wordt verbouwd tot meerdere woningen.
 

Vanwege de status van rijksbeschermd monument blijft een groot deel van het gebouw behouden en wordt het intern verbouwd naar woningen. 

Een deel van de bestaande bebouwing aan de C. Evertsenstraat wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw woningen. Onder deze woningen komt een ondergrondse parkeergarage.

Bij de herontwikkeling wordt onderzocht hoe een groene en aantrekkelijke buitenruimte kan worden gecreëerd en de hoe de openbare ruimte kan worden ingezet voor ontmoeting.

Informatieavond

De eigenaar en de gemeente gaan nu samen werken aan een Bouwenvelop waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden van deze ontwikkeling worden aangegeven.

Voor omwonenden is er binnenkort een informatieavond waarin meer informatie wordt gegeven over het plan, de mogelijkheden voor participatie en het vervolgtraject.