Met het nieuwe verhuurbeleid dat geldt vanaf 1 januari mogen huishoudens met een laag inkomen geen dure sociale huurwoningen meer huren.

Het Rijk voert per 1 januari nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen: het passend toewijzen.

Dit betekent dat 95 procent van de huurwoningen die worden verhuurd aan huishoudens onder de huurtoeslaggrens, een huur moeten hebben onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Met deze nieuwe wetgeving verandert vanaf 1 januari ook het verhuurbeleid van woningcorporaties.

Zo laat het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) weten. Op deze manier gaat de betaalbaarheid van het wonen voor deze huishoudens erop vooruit. Omdat er op dit moment een gebrek is aan goedkope sociale huurwoningen gaan woningcorporaties zich inspannen om meer goedkope huurwoningen aan te bieden.

Huurverhoging

Begin dit jaar publiceerde SP Utrecht het rapport Huur te duur, waarin te lezen viel dat verhuurders vaak de maximale huurstijging door voeren. Hierdoor is het voor veel huishoudens elke maand een kwestie van overleven, omdat ze eigenlijk boven hun budget huren.

De partij wil mede hierom dat er in de provincie 20 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de sociale woningbouw aan te jagen. "Alleen al in de stad Utrecht werd eerder dit jaar een tekort aan sociale huurwoningen becijferd van vierduizend stuks in 2019. Dat was voor het op gang komen van de vluchtelingenstroom, die ongetwijfeld een tot een nog grotere vraag zal leiden."

​Portaal

Niet alle corporaties gaan op dezelfde manier de nieuwe regelgeving invoeren. Zo blijft Portaal duurdere woningen aanbieden aan mensen met een laag inkomen, waar nodig verlagen ze de huur voor een huurder met een laag inkomen.

De nieuwe regels gaan aanstaande donderdag 5 november in. Dit komt doordat vanaf die datum geadverteerde woningen in principe pas vanaf 1 januari verhuurd worden. Mocht de woning nog voor die tijd verhuurd worden, dan gelden de oude regels.