Een tweede masteropleiding volgen aan de Universiteit Utrecht (UU) wordt in de meeste gevallen duizenden euro’s goedkoper. Een tweede bachelor volgen wordt daarentegen juist een stuk duurder.

Dat schrijft het Universiteitsblad DUB.

De nieuwe regeling is vooral voordelig voor studenten die van buiten Utrecht komen. Utrechtse studenten die na een eerste master aan de UU meteen met een tweede begonnen, betaalden slechts het reguliere collegegeld.

Studenten van buiten Utrecht die een tweede master wilden gaan doen betaalden door nieuwe regelgeving omtrent collegegelden fors meer dan studenten die aan de UU al een eerste master hadden afgerond.

Een nieuwe berekening van het instellingscollegegeld wijst uit dat de prijzen van UU-masters in de alfa- en gammahoek met meer dan 5.000 euro dalen en in de bètahoek zelfs met 7.000 euro. Een medische of veterinaire master wordt wel 200 euro duurder.

Tweede bachelor duurder

Dezelfde herberekening zorgt er tegelijkertijd voor dat een tweede bacheloropleiding in Utrecht duurder wordt. De prijs van een opleiding Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie als tweede bachelorstudie wordt zelfs bijna 6.500 euro per jaar hoger.

De universiteit onderzoekt nog of studenten die op dit moment al een tweede master in Utrecht volgen met terugwerkende kracht het nieuwe lagere bedrag kunnen betalen. Zij zullen dus mogelijk geld terugkrijgen.