De afsluiting van de Utrechtse binnenstad tijdens de Grand Départ op 4 juli heeft geleid tot een duidelijk meetbare vermindering van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.

Dat blijkt uit metingen door het KNMI in het kader van een fiets-meetexperiment.

De resultaten zijn op 19 oktober gepresenteerd tijdens de workshop 'Meten op stadsniveau'. Op die workshop bij het KNMI in De Bilt zijn de nieuwste ontwikkelingen besproken op het gebied van meten en meetnetwerken in de stad.

Met een nieuw, speciaal satellietinstrument kan het KNMI informatie over luchtkwaliteit op stads- of zelfs wijkniveau leveren.

Luchtkwaliteit

Met het fietsexperiment kunnen variaties in luchtkwaliteit op nog kleinere schaal in kaart worden gebracht. Medewerkers van het KNMI en studenten van het Utrechtse University College fietsten in juni en begin juli met die meetstations door Utrecht.

Ook tijdens de Grand Départ van de Tour de France zijn de Utrechtse binnenstad metingen verricht. De tourstart was een ideale gelegenheid om te meten wat de lokale effecten van het verkeer zijn op NO2. De binnenstad van Utrecht was toen immers vrijwel geheel afgesloten.