De openbare basisschool Johan de Witt in de wijk Oog in Al heeft een wachtlijst en wil daarom een dependance openen om het te veel aan leerlingen in onder te brengen.

De school wil een openbare Daltonschool worden.

Dit tot verbazing van ouders die hun kinderen twee jaar geleden van de daltonschool Jan Nieuwenhuyzenschool in Lombok, die ging sluiten vanwege een tekort aan leerlingen, op de openbare basisschool Johan de Witt moesten plaatsen.

De ontstane situatie is voor ouders Elsken Schenk en Desiree van den Bogaart reden genoeg geweest om de gemeenteraad vorige maand te benaderen. Ten tijde van de sluiting van de Nieuwenhuyzenschool (Dalton) in 2013 waren de twee ook in actie gekomen, toen om de sluiting tegen te gaan.

Lombok

Hun voorstel was destijds om van de school in Lombok een dependance te maken van Johan de Witt. Nu stellen de twee: "De sluiting van de Jan Nieuwenhuyzenschool was niet nodig geweest. Er hoort een openbare school in Lombok te zijn."

Ook vinden de ouders dat de zoektocht naar een geschikte locatie kan worden gestaakt. "Er staat in de Maetsuykerstraat een schoolgebouw leeg, dat zich prima leent voor Daltononderwijs."

Raadslid Tim Schipper (SP) stelde direct vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hij is benieuwd naar de relatie tussen deze twee zaken en de oplossing die het college ziet voor het leerlingenoverschot in Oog in Al.

Schakelklassen

Sinds deze maand is de vestiging in Lombok reeds in gebruik genomen als dependance. Niet voor openbaar daltononderwijs, maar voor de Internationale Schakelklassen in Utrecht om de vraag naar onderwijs voor alleenstaande, minderjarige asielzoekers op te vangen.

"De groei van het aantal leerlingen in Lombok is beperkt en kan binnen de bestaande locaties worden opgevangen. De groei van het leerlingenaantal van de Johan de Witt-school is niet zodanig dat zij de locatie van de voormalige Jan van Nieuwenhuyzenschool kunnen vullen", laat de gemeente weten.

Kleine locatie

Jasper Bunt, de directeur van de Johan de Witt-school ziet net als de gemeente geen relatie tussen de sluiting van twee jaar geleden in Lombok en de uitbreiding van zijn school in Oog in Al. "We hebben al drie jaar een wachtlijst. De Johan de Witt is een goede school waar leerlingen uit heel de gehele wijk graag naar toekomen. Johan de Witt is een kleine locatie waardoor er al snel een wachtlijst ontstaat."

De ontwikkeling naar een mogelijke dependance komt door de realisatie van nieuwbouw in de directe omgeving van de Johan de Witt. "Deze groei zal dan ook pas in de loop van 2016 vanaf groep 1 vorm gaan krijgen. Ik wil graag ook deze nieuwe buurtbewoners de mogelijkheid bieden om naar de Johan de Witt te gaan en daarom overwegen we een dependance."