De noodopvang voor vluchtelingen in het Utrechtse Beatrixgebouw gaat drie weken langer duren dan gepland. Dat heeft het college van B&W bekend gemaakt. 

“Wij vinden het belangrijk een helpende hand te blijven bieden en een bijdrage te leveren aan de oplossing voor het urgente maatschappelijke probleem van de tijdelijke opvang van asielzoekers.”

Aangezien de toestroom van asielzoekers in Nederland hoog blijft en er nog steeds noodopvanglocaties nodig zijn heeft het COA aan de gemeente Utrecht op 4 oktober aangegeven dat zij deze ruimte nog drie weken langer willen huren, tot 10 november 2015. Het COA heeft hierover overeenstemming met de Jaarbeurs.

15 september werden 500 vluchtelingen opgevangen in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs.