Het Rijk heeft voormalig gevangenis Wolvenplein en een kantoorpand op Maliebaan 10 aangewezen als mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers die een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. 

De huidige asielzoekerscentra in de stad, regio en het land zitten vol met mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze zogeheten statushouders moeten een woning aangeboden krijgen, maar dat lukt in veel gevallen niet door onder andere de lange wachtlijsten voor sociale woningen.

Het kabinet heeft daarom besloten om rijksgebouwen die in de verkoop staan te verhuren aan de desbetreffende gemeenten.

De panden worden dan in beheer van woningcorporaties of vastgoedondernemers gegeven die de gebouwen geschikt kunnen maken voor bewoning.

Lege ruimtes in het Wolvenplein en het kantoorpand aan de Maliebaan komen in Utrecht hiervoor in aanmerking.