Tenminste tien ouders van kinderen aan de Prinses Margrietschool in de Utrechtse wijk Zuilen hebben aangekondigd om desnoods zelf als Zwarte Piet naar de school te komen als het Zwarte Piet-verbod voor openbare basisscholen van kracht blijft.

Dat schrijft wijkkrant Zo is Zuilen vrijdag.

Een groep ouders heeft de school laten weten het dusdanig oneens te zijn met het besluit om Zwarte Piet te weigeren op het Sinterklaasfeest, dat ze dan maar zelf verkleed langskomen als Zwarte Piet.

De directie van de Prinses Margrietschool moet zich houden aan het beleid die het SPO Utrecht, het overkoepelende orgaan voor openbare basisscholen, deze week heeft uitgevaardigd. De school mag zelf dus geen initiatief nemen om zwarte pieten naar de school te halen.