Doordat een deel van de walmuur langs de Twijnstraat aan de Werf in Utrecht anders is opgebouwd dan op de tekeningen stond te lezen, loopt een deel van de herstelwerkzaamheden een half jaar vertraging op.

Dat heeft de gemeente aan omwonenden laten weten.

Het herstel voor de voormalig bierbrouwerij De Boog loopt een half jaar vertraging op. Het boren gaat de eerste tachtig centimeter goed maar daarna kan de boor niet verder de grond in doordat de walmuur anders opgebouwd blijkt te zijn dan op de tekeningen stond aangegeven.

Op de huidige tekeningen staat niet vermeld dat de walmuur in het verleden al eens opnieuw opgebouwd is.

De aannemer is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het zoeken naar een passende oplossing. Bij een ander project deed zich een soortgelijk probleem voor en toen heeft de aannemer een machine laten ontwikkelen die het metselwerk eruit kan halen door middel van vergruizing.

Vergruizer

Deze machine is inmiddels op de werklocatie en gaat vanaf morgen proef draaien. De werkzaamheden zullen ter hoogte van de Rondpoort in de ochtend vanaf 8.30 uur starten. Er zal een rupskraantje op schotten op de bouwkuip staan met daar aan de vergruizer; deze is zelf geluidsarm.

Het onderzoek naar waarom de proefboringen niet verliepen zoals gedacht heeft tijd gekost. De aannemer heeft aangegeven dat hij de gemelde einddatum van februari niet zal halen en dat dit waarschijnlijk medio maart wordt.

Omdat het vaarseizoen weer in april start, wil de gemeente de werkzaamheden bij De Boog verplaatsen naar najaar 2016.