Het duurt niet lang meer voordat het eerste water terugkeert in de Utrechtse singel. Er kan bijna begonnen worden met het graven van de watergang, laat Paul Manten van gemeentesite CU2030 weten.

Het terugbrengen van de singel spreekt veel Utrechters tot de verbeelding bij alle werkzaamheden rond het stationsgebied. Eind van het jaar moet een groot deel van dit project zijn afgerond.

"We zijn nog een paar weken bezig om alle damplanken aan te brengen", vertelt Manten aan DUIC. "Daarna starten we met het afwerken van de damplanken met beton, een redelijk arbeidsintensief werk. Daar zijn we wel een paar weken mee aan de slag."

Vervolgens kan begonnen worden met het graven van de watergang. "We beginnen aan het eind van het jaar aan de Weerdsingelzijde." Dat is de plek waar de singel nu ophoudt. Vanaf dat punt wordt de singel doorgetrokken tot en met de huidige viaducten in de buurt van het Paardenveld.