Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) heeft bij de gemeente op de deur geklopt voor een incidentele subsidie. Het UCK komt zo’n euro 550.000 tekort op de begroting. 

Dat heeft het centrum aan de gemeente laten weten.

Voordat het college van B&W hierover een uitspraak wil doen wordt er een deskundige commissie gevraagd om hierover te adviseren.

Subsidie

Het tekort is ontstaan nadat er vorig jaar een stelselwijziging in de subsidieverlening moest worden doorgevoerd. Een deel van de subsidie, die van cultuureducatie, gaat tegenwoordig direct naar de scholen en wordt niet ingezet via het UCK. Twee jaar geleden waarschuwde het centrum al dat deze wijziging te snel doorgevoerd werd door de gemeente.

Het college noemt de huidige ontwikkelingen zorgelijk. In een brief aan de gemeenteraad laat het weten: “Tekorten worden gedekt door incidentele meevallers en door dotaties uit het eigen vermogen. Hierdoor ontstaat voor het UCK een financieel ongezonde situatie. Ze hebben een probleem met de liquiditeit en dreigen in 2016 een negatief eigen vermogen op te bouwen.”

Grote zorgen

De gemeente is per kwartaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het UCK. “De late start van het invoeren van hervormingen kan echter niet meer worden ingelopen en de situatie van het UCK baart het college hiermee grote zorgen. Om het tij te keren zou een incidentele bijdrage van zo’n 550.000 euro noodzakelijk zijn.”

Een andere optie om de kosten te drukken zou het afstoten zijn van het amateurkunstencentrum in Leidsche Rijn. Ook deze mogelijke ontwikkeling vindt het college zorgelijk.

Op 1 december maakt het college kenbaar wat het advies van de commissie inhoudt en gaat het zich beraden over verdere te nemen stappen.