Woningbouwvereniging Portaal heeft in overleg met de gemeente Utrecht dertig woningen beschikbaar gesteld voor vluchtelingen.

Het gaat om een eenmalige actie zonder dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente afneemt. 

Normaal gesproken verkoopt de corporatie, in overleg met de gemeente, een aantal woningen om daarmee geld voor onderhoud, reparatie en nieuwbouw te verdienen.

Nu gebeurt dit eenmalig in Utrecht niet. Statushouders, vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning, hebben recht op een woning. Veel statushouders wonen langdurig in een asielzoekerscentrum omdat er nog geen woning voor hen beschikbaar is.

Portaal en de gemeente Utrecht zijn in gesprek over verdere mogelijkheden voor huisvesting van statushouders.