Utrecht heeft er binnenkort twee nieuwe coffeeshops bij: een aan de Laan van Nieuw Guinea 63 en een aan de Vlampijpstraat. 

De gemeente mag zeventien coffeeshops gedogen in Utrecht, op dit moment zijn dat er negen. Meer coffeeshops zijn nodig om straatdealers terug te dringen en de ‘achterdeurproblematiek’ klein te houden, laat de gemeente weten.

Op dit moment moet een pand een horecavergunning hebben voordat er een coffeeshop geopend kan worden. Om de zeventien coffeeshops te kunnen realiseren kijkt de gemeente of  deze criteria kunnen worden verruimd.

Daarbij is de mogelijkheid ter sprake gekomen om coffeeshops ook mogelijk te maken in panden die nog geen horecabestemming hebben. Het zal dan gaan om panden buiten woonwijken.

Nieuwe eigenaar

In 2007 zat aan de Laan van Nieuw Guinea 63 nog een coffeeshop. Deze is toen overgenomen door een nieuwe eigenaar waardoor de exploitatievergunning en de gedoogbeschikking niet meer op de juiste naam stonden.

In 2007 was de afstand tot een basisschool nog onderdeel van het coffeeshopbeleid. Hierdoor heeft de nieuwe eigenaar nooit een nieuwe vergunning aangevraagd voor een coffeeshop. Het pand bleef wel bestaan als koffiehuis de Wolf. De huidige aanvraag voldoet wel aan alle eisen.

Art-gallery

Ook aan de Vlampijpstraat komt een nieuwe coffeeshop. Deze wordt gecombineerd met een art-gallery. De gemeente denkt dat met de komst van deze nieuwe coffeeshop buiten een woonwijk de druk van andere coffeeshops zal afnemen en dat er geen negatieve gevolgen zullen ontstaan voor de buurt.

De gemeente wil de nieuwe coffeeshop een ontheffing van bestemmingsplan van vijf jaar geven. Hierdoor kan de gemeente toetsen of de coffeeshop aan alle eisen voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt doet.

Voor de eigenaar van de coffeeshop is vijf jaar genoeg om rendabel te zijn. Na vijf jaar kijkt de gemeente of de functie van coffeeshop in het bestemmingsplan kan worden opgenomen.