De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) gaat de rechtbank verzoeken het lopende onderzoek naar de milieuzone in Utrecht te heropenen. Aanleiding daarvoor zijn de leugens van Volkswagen over type auto's die binnen bepaalde milieunormen vielen.

Dat heeft voorman Kees van Oosten van de stichting, die tegen de Utrechtse milieuzone is, laten weten. 

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat dieselauto’s van Volkswagen in de VS zo waren ingesteld dat ze bij testen voldeden aan milieunormen, maar bij normaal gebruik niet. 

Onbetrouwbare maatstaf

Afgelopen donderdag is het hoger beroep behandeld dat door SSLU en de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) was ingesteld om het besluit tot invoeren van de veelbesproken milieuzone terug te draaien. Reden voor dit hoger beroep was voornamelijk dat de twee partijen ‘Euroklasse’ een onbetrouwbare maatstaf vinden om schone en vieze diesels van elkaar te onderscheiden.

Door de milieuzone in Utrecht mogen oudere auto's en bestelbussen op diesel de binnenstad niet meer in. Van Oosten heeft altijd gemeend dat de milieuzone gebaseerd is op feiten die niet kloppen en het een symboolmaatregel is. Door de onthullingen in de Volkswagen-zaak claimt hij nu gelijk te krijgen.

Milieudefensie

Met de kennis van nu is Van Oosten dan ook verbaasd over de reactie van Milieudefensie tegenover de NOS. “Het is zeer verrassend dat Milieudefensie van deze praktijken op de hoogte blijkt te zijn.

Woordvoerder/campagneleider Ivo Stumpe liet op het NOS Journaal weten altijd al geweten te hebben dat er ‘volop gefraudeerd’ wordt door autofabrikanten. Het testen van auto’s om te beoordelen of ze aan de Euro-normen voldoen wordt door fabrikanten zelf gedaan.”

Conclusies

As Milieudefensie inderdaad al die tijd op de hoogte was van de fraude dan dienen daaruit conclusies te worden getrokken, vindt Van Oosten. 

“Voor de SSLU is het volstrekt onbegrijpelijk en zeer laakbaar dat Milieudefensie de kennis waarover zij meent te beschikken tijdens de zitting heeft achterhouden. Te meer omdat Milieudefensie daardoor eraan heeft meegewerkt de valse schijn in stand te houden dat Euroklasse wél een betrouwbare maatstaf is.”