De gemeente Utrecht zet zich in de nieuwe armoedeaanpak van 2016-2019 voor de eerste keer preventief in op grote levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of ontslag. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen na een ingrijpende gebeurtenis niet verder afglijden in de armoede.

De nieuwe aanpak staat in: ‘Utrecht Inclusief’, vernieuwing van de Utrechtse armoedeaanpak 2016-2019.

Hierin worden niet alleen de ‘life events’ genoemd, maar ook de keuze voor een brede armoedebestrijding. Zo wil de gemeente meer aandacht voor de aanpak van schulden.

Knelpunten

Ook wil Utrecht dat complexe armoederegelingen eenvoudiger worden gemaakt. Verder wil de gemeente een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven en een gezamenlijke lobby richting Den Haag om knelpunten in wet- en regelgeving rond armoede en schulden aan te kaarten.

In 2016 begint de pilot omtrent het preventief inzetten op ‘life events’. Mocht dit een succes zijn, dan wordt de werkwijze in 2017 ingevoerd. Ook moet de gemeenteraad nog akkoord gaan met de nieuwe armoedeaanpak zoals beschreven in ‘Utrecht Inclusief’