Betrokken van ouderparticipatiecrèches (OPC’s) flyeren zaterdag bij het PvdA-congres in de Jaarbeurs. Ze willen dat een wetsvoorstel wordt ingetrokken die het bestaan van OPC's bedreigt,

Ondanks grote steun van minister Asscher voor het bestaan van ouderparticipatiecrèches (OPC’s) dient hij een wetsvoorstel in dat het bestaan van de OPC’s bedreigd. Door de nieuwe wet zal de kinderopvangtoeslag voor de OPC’s verdwijnen, waardoor ze duurder worden dan commerciële crèches. 

De ouderparticipatiecrèches zijn een waar fenomeen in Utrecht. Vijf van de zeven OPC’s staan in de Domstad en ongeveer 120 Utrechtse gezinnen maken er gebruik van. Een ouderparticipatiecrèche is een crèche die volledig gerund wordt door ouders en dus niet door beroepskrachten.

Alle OPC’s staan ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en zijn daarmee volwaardige crèches.

Vanwege de kinderopvangtoeslag en het feit dat er geen beroepskrachten worden ingehuurd, blijft de prijs van een OPC laag. Maar met het nieuwe wetsvoorstel van Asscher gaat hier nu mogelijk verandering in komen. In het wetsvoorstel staat dat OPC’s niet helemaal aan de Wet kinderopvang & kwaliteitseisen (Wko) doen.

Zo hebben de ouders geen pedagogische achtergrond en wordt er geen rekening gehouden met het vaste gezichten criterium. Voorheen werd dit gedoogd, maar met het nieuwe wetsvoorstel stopt dit gedoogbeleid. Om OPC’s te laten bestaan zullen er aparte kwaliteitseisen komen en zullen de OPC’s particulier verder moeten gaan.

Duurder

Als de OPC’s particulier verder moeten, betekent dit dat ze naar alle waarschijnlijkheid duurder worden dan commerciële crèches. Dit maakt het een stuk minder aantrekkelijk voor ouders om mee te helpen in de crèche, ze kunnen namelijk voor minder geld naar een commerciële crèche.

Vandaag gaan de betrokkenen flyeren tijdens de PvdA-ledenraad in de Jaarbeurs. Ook zijn ze een petitie gestart waarin ze aandacht willen vragen voor het feit dat zonder kinderopvangtoeslag de OPC’s het moeilijk gaan krijgen, terwijl OPC’s het perfecte voorbeeld zijn van de participatiesamenleving volgens minister Asscher.