Het kabinet maakt een bedrag van ruim 4 miljoen euro extra vrij dat gemeenten kunnen inzetten voor de aanpak van gewelddadig jihadisme. Utrecht krijgt 683.000 euro.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie en dat van Sociale Zaken.

Amsterdam krijgt 920.000 euro, Den Haag 950.000 euro, Rotterdam 665.000 euro, Delft 535.000 euro, Arnhem 400.000 euro, Zoetermeer 167.000 euro en Huizen 157.000 euro.

Gouda en Nijmegen krijgen ook geld, maar hoeveel is nog niet besloten.

Plannen

De gemeenten hebben concrete plannen ingediend voor een steviger en langdurige aanpak van jihadisme.

Het geld is onder meer bedoeld voor steun aan jeugd- en buurtwerk, opvoed- en familieondersteuning, onderwijs en het versterken van de netwerken die mensen moeten behoeden voor verdere radicalisering.