Het voormalige kantoor van verslavingscentrum Victas langs de Tolsteegsingel in Utrecht kan binnenkort tijdelijk onderdak gaan bieden aan ruim 100 studenten. Dat is de vrees die bewoners rondom het kantoorpand hebben geuit na het zien van een vergunningsaanvraag. 

Sinds de verhuizing van Victas naar de A.B.C.-straat staat het kantoorpand aan de Tolsteegsingel grotendeels leeg. Uit een vergunningsaanvraag  blijkt dat er een reële kans bestaat dat dit kantoorpand getransformeerd gaat worden tot een studentencomplex voor 110 studenten.

Bewoners van de Abstederdrijk, Looierstraat en het Hieronymuserf hebben zich verenigd in een buurtgroep om er bij de gemeente en huidig huurder van het pand Victas erop aan te dringen dat het pand niet wordt ingericht voor studentenkamers.

“We hebben altijd plezierig overleg gevoerd met Victas,” vertelt bewoner Martijn Plantinga. “Maar nu is er ineens een vergunningsaanvraag ingediend die het mogelijk moet maken om het pand op te delen in 110 kleine woningen."

Ouderenzorg

Omwonenden zeggen te streven naar een bestemming als hoogwaardige bewoning voor de ouderzorg met een mooie groene tuin eromheen. "Voor de lange termijn is dit een oplossing die de belangen van alle partijen verenigt.”

Victas begrijpt de zorgen van de omwonenden maar geeft bij monde van woordvoerder Esther Lutterman aan dat ze weinig andere keus hebben. Ze geeft ook aan dat de boosheid van de buurtbewoners Victas volledig heeft overvallen.

“De buurt wist dat wij op zoek zijn naar een nieuwe huurder. De laatste vergadering heeft plaatsgevonden in februari 2014, maar de vervolgvergaderingen zijn altijd aangekondigd en afgeblazen aangezien de beheergroep geen agendapunten had. Maar vanwege de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging is er nu onrust ontstaan bij de buurt.”

Lees meer op DUIC