Bij een gezamenlijke controleactie van onder meer de politie is op de Amsterdamsestraatweg een illegaal horecabedrijf ontdekt. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Ook kwamen de inspecteurs andere overtredingen van vergunningsvoorwaarden tegen, zoals het niet aanwezig zijn van een leidinggevende of het houden van een illegaal terras. 

De controle vond zaterdag plaats en was een gezamenlijke actie van inspecteurs van de gemeente Utrecht, de politie, de Inspectie SZW en UWV.

Door een samenwerking van deze partijen is het mogelijk om verschillende gegevens naast elkaar te leggen, waardoor er een vollediger beeld ontstaat en effectiever kan worden opgetreden.

In totaal werden er zaterdagavond dertien bedrijven bezocht. Het doel van de actie was het tegengaan van overlast op de Amsterdamsestraatweg door het aanpakken van misstanden en criminaliteit.