De gemeente Utrecht start in de fietsenstalling in de Zadelstraat een pilot om het stallen van fietsen "eenvoudiger en gebruiksvriendelijker" te maken.

 

Hier verdwijnt gedurende de maand september het papieren bonnetje en komt er een zogenoemd barcodepasje voor terug.

Tijdens deze testperiode worden de systemen getest, kunnen de medewerkers leren de nieuwe apparatuur te gebruiken en kan ervaring worden opgedaan met in/uitchecken door middel van het gratis barcodepasje.

Mensen die regelmatig hun fiets stallen in de Zadelstraat krijgen vanaf september in de stalling te horen wat de proef  voor hen inhoudt.

Verbeteringen

Door het digitaal in- en uit checken van de fietsen, zegt de gemeente een beter beeld te krijgen van het gebruik van de stallingen en hoe daar verbeteringen in kunnen worden aangebracht.

"Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpassing van openingstijden, een efficiëntere inzet van medewerkers of het aanpassen van stallingsmogelijkheden", aldus de gemeente.