De Utrechtse afdelingen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat het college maatregelen neemt tegen de bomenkap in Utrecht.

De kap van bomen zorgen voor frustratie bij bewoners. Donderdagmiddag werden verschillende gevallen besproken in een commissievergadering.

Tijdens en net voor het zomerreces stelden verschillende partijen schriftelijke vragen over de bomenkap in het Zuiderpark (uitbreiding golfbaan), bij de Cremerstraat (leidingen Eneco en uitbreiding treinrails), bij het stadsstrand in Oog in Al, bij Paardenveld en bij de boomgaard langs de Minstroom (gemeentelijk beschermd stadsgezicht). 

Volgens raadslid Eva van Esch (PvdD) gaf het Utrechtse college van B&W aan bomenkap koste wat kost te willen voorkomen, maar dat dit in de praktijk nogal eens tegenvalt.

Het college onderzoekt nu hoe het voor bewoners makkelijker kan worden om bezwaar in te dienen tegen bomenkap. Bewoners moeten nu voor iedere aanvraag naar het stadskantoor om de papieren in te zien.

Ook is besloten tot een jaarlijkse rapportage over het aantal bomen dat aangeplant wordt in Utrecht. Partijen en bewoners hebben daar volgens de partijen nauwelijks tot geen inzicht in.