Woensdag werd bekend dat de gemeente Utrecht een experiment wil starten met een een alternatief inkomen voor bijstandsgerechtigden, het zogeheten 'basisinkomen'. De gemeente wil de proef in januari van volgend jaar beginnen. 

Verschillende media meldden woensdag dat de gemeente Utrecht al na de zomer zou beginnen met het experiment. Maar de gemeente laat in een reactie weten niet eerder dan in januari te willen starten. 

“We hebben dit ook altijd zo naar buiten toe gecommuniceerd, dus ik snap niet zo goed waar dit vandaan komt,” verduidelijkt een woordvoerder van de gemeente naar aanleiding van de berichtgeving. 

Om een dergelijk experiment te kunnen starten, moet de gemeente namelijk eerst toestemming vragen aan het ministerie. Momenteel is deze toestemming er nog niet, maar de gemeente hoopt dat dit in januari wel het geval is. 

'Basisinkomen' 

Het 'basisinkomen' is een ideaal waarbij elke inwoner van een land, werkend of werkloos, elke maand een uitkering krijgt. Dit ‘gratis geld’ zou ervoor moeten zorgen dat niemand zich meer zorgen hoeft te maken om zijn of haar inkomen en zich op die manier in kan zetten voor de maatschappij. 

De gemeente Utrecht steunt het initiatief samen met enkele andere gemeenten in Nederland. Utrecht doet dit, omdat de regels voor een bijstandsuitkering volgens de gemeente simpeler kunnen zijn.

In het experiment gaat er gekeken worden naar wat beter werkt voor mensen met een uitkering en voor de gemeente zelf. Tijdens de proef met het 'basisinkomen' krijgen de deelnemers een jaar lang negenhonderd euro per maand.

Groepen

Het experiment in Utrecht richt zich op drie verschillende groepen mensen die momenteel ook al een uitkering krijgen. Deze drie groepen krijgen verschillende regels met betrekking tot de uitkering die ze nu al hebben en de uitkering die ze krijgen voor het experiment. 

Eén groep krijgt andere regels dan ze nu hebben. Een andere groep krijgt minder regels dan nu het geval is en een derde groep krijgt helemaal geen regels met betrekking tot hun uitkering. De laatste groep vormt eigenlijk het experiment met het 'basisinkomen'. 

Op basis van de drie groepen gaat de gemeente kijken welke manier van het verstrekken van een uitkering het beste werkt. Voor het experiment wordt intensief samengewerkt met de Universiteit Utrecht.