De geplande kap van 161 bomen tussen het spoor en de Cremerstraat in Nieuw Engeland heeft voor vraagtekens gezorgd bij de fractie van GroenLinks.
 

Zij zien liever niet dat bomen ten onder gaan ten faveure van leidingen. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Maandag werd duidelijk dat de gemeente van plan is om 161 bomen te kappen om zo ruimte te maken voor uitbreiding van het spoor. Ook kan er hierdoor ruimte gemaakt worden om vernieuwing van de warmteleidingen voor Eneco te faciliteren.

Vooral dit laatste stuit tegen het zere been van de GroenLinks fractie. "Het zou handiger zijn om leidingen niet aan te leggen op plaatsen waar bomen zijn gepland. Dit is een ongewenste ontwikkeling."

De partij laat tot slot in de vragen doorschemeren dat ze in de toekomst liever zien dat hier van tevoren over wordt nagedacht. "Een goede inrichting van de ondergrond, met name met het oog op voldoende groeiruimte voor bomen zou deel uit moet maken van alle grote infrastructuur- en bouwprojecten."