TivoliVredenburg is de populairste culturele instelling van de stad. Andere genoemde instellingen of activiteiten zijn de Culturele Zondagen, de Stadsschouwburg, het Louis Hartlooper Complex en het Spoorwegmuseum.

Dat blijk uit een peiling gehouden onder het bewonerspanel van de gemeente Utrecht.

Het Bewonerspanel van Utrecht telt 4.744 leden. Daarvan hebben er 2.554 leden meegedaan, wat neerkomt op een respons van 54 procent. Wel moet gezegd worden dat, vergeleken met de Utrechtse bevolking, hoogopgeleiden en autochtonen oververtegenwoordigd zijn in het panel en jongeren ondervertegenwoordigd.

Bijna negen van de tien respondenten van het panel bezoeken jaarlijks culturele activiteiten en instellingen. Het meeste bezoekt men musea, tentoonstellingen en exposities. Het minst bezoeken ze een lesprogramma.

Plezier, gezelligheid en ontspanning zijn de belangrijkste redenen voor een bezoek aan een culturele activiteit of instelling. Veel mensen die meededen aan de peiling zien wel graag de betaalbaarheid en de informatievoorziening verbeteren.