De plataan aan de werf nabij Oudegracht 251 is gekortwiekt. De gemeente laat deze week een trekproef uitvoeren door bomenexpert Frank van den Brink. Dan wordt bepaald of de boom kan blijven staan. 

Omdat alle grote zijtakken eraf zijn is de omgeving wel weer veilig.

De storm afgelopen zaterdag was iets te veel van het goede voor de 114 jaar oude boom. De boom was gevaarlijk gaan hellen en de wortels van de plataan drukten de grond omhoog.

De gemeente besloot dat het noodzakelijk was om de boom flink te snoeien. Uit de trekproef moet blijken of de boom stevig staat en zodoende geen gevaar meer vormt voor de omgeving.