Een ruime minderheid, 35 procent, van de Utrechtse studenten ervaart de stad als veilig. Van de zeven grote studentensteden scoren alleen Amsterdam en Rotterdam nog lager op dit gebied.

Dat blijkt uit een enquête van Studentenwegwijzer.nl waarvoor 1.016 studenten een online vragenlijst hebben ingevuld. Van de zeven grootste studentensteden in Nederland wordt Nijmegen als de veiligste gezien. De zeven grootste studentensteden zijn Amsterdam, Nijmegen, Delft, Leiden, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

60 procent van de studenten geeft aan zijn of haar eigen studiestad als (zeer) veilig te beleven. De veiligheidsbeleving blijkt sterk uiteen te lopen in de verschillende studiesteden. Studenten maken zich aanzienlijk meer zorgen over hun bezittingen (onder andere laptop en smartphone) buitenshuis dan in de studentenwoning.

Slechts 16 procent van de verzekerde uitwonende studenten heeft echter dekking buitenshuis vanuit de inboedelverzekering.

In Utrecht en Rotterdam beschikken de studenten over het kleinste aandeel inboedelverzekeringen. Van alle studenten in deze steden heeft 40 procent een inboedelverzekering.

Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat Utrecht het grootste aandeel studenten kent dat in een studentenhuis woont (84 procent) en het kleinste aandeel zelfstandig (6 procent).