Huiseigenaren in de Utrechtse wijken Lunetten, Hoograven en Vleuterweide kunnen deelnemen aan 'Mijn WOZ' en krijgen de mogelijkheid de objectgegevens van hun eigen woning te controleren en waar nodig aan te passen.

Dat heeft de gemeente bekend gemaakt.

Aan de hand van de objectgegevens wordt de WOZ (Waarde Onroerende Zaken) vastgesteld. Eigenaren hebben daarmee meer inzicht in de wijze waarop de waarde tot stand komt en kunnen gegevens actualiseren. De gemeente verwacht dat het aantal bezwaarschriften omtrent WOZ daardoor af zal nemen.

"Veel mensen vragen zich af hoe de gemeente de WOZ-waarde van hun huis bepaalt", legt financieel-wethouder Jeroen Kreijkamp uit. "Ze zijn het niet altijd eens met de vastgestelde waarde. Via een website krijgen ze hier meer inzicht in en kunnen ze vooraf hun gegevens controleren en waar nodig aanpassen aan de werkelijke situatie."

"Het mes snijdt aan twee kanten. Ervaring in andere gemeenten als ook bij de pilot van vorig jaar leert dat dit leidt tot meer helderheid voor woningeigenaren en vervolgens tot een daling van het aantal ingediende bezwaarschriften."

De komende maanden krijgen 8.500 huiseigenaren in de gemeente Utrecht de mogelijkheid om vooraf de gegevens van hun woning te bekijken, te wijzigen en/of aan te vullen.