Het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid krijgt 250.000 euro om meer jongeren aan een baan te helpen in de regio Utrecht-Midden.

Het geld gaat naar initiatieven die zich richten op een baan, stage of leerwerkplek voor jongeren van 15-27 jaar. Het project heeft in de afgelopen twee jaar 1.115 jongeren aan een baan geholpen in de regio.

Initiatiefnemers kunnen tot 1 september een aanvraag voor subsidie aanvragen. De aanvraag moet bestaan uit een activiteitenplan en gespecificeerde begroting en kan worden ingediend via een subsidieaanvraagformulier.

"Het ideale initiatief betrekt jongeren bij de uitvoering van de subsidieactiviteiten en werkt daarbij samen met andere partijen. Efficiëntie en effectiviteit zijn belangrijk," zo is te lezen op de website van de gemeente.

Naast de gemeente Utrecht werken nog 14 andere gemeentes uit de regio samen aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid.