Nu Le Grand Départ achter de rug is, wordt de Croeselaan gedeeltelijk opengebroken. De straat wordt sinds afgelopen maandag opnieuw ingericht tussen het Westplein en Van Zijstweg.

Bekijk een impressie op DUIC.nl

Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de verbouwingen aan het Jaarbeursplein.

De komende maanden worden kabels en leidingen verlegd. Ook worden verkeersborden, stoepen en abri’s van het Jaarbeursplein weggehaald.

Na de zomer verdwijnen ook de bomen, maar die komen terug bij de definitieve inrichting van het plein. De bomen die gekapt worden, gaan naar Stichting Tafelboom.

Deze werkzaamheden zijn slechts voorbereidingen op het echte werk: ter hoogte van het Jaarbeursplein komen een ondergrondse parkeergarage en nieuwe gebouwen. Het plein zelf wordt ook vernieuwd.

30 kilometerzone

De Croeselaan is onderdeel van deze nieuwe inrichting. Nadat de parkeergarage gerealiseerd is, gaat de definitieve inrichting van de Croeselaan van start. Dit zal in 2017 zijn. De verkeersknip die voorheen voor de Rabobank was, komt dan ter hoogte van het Beatrixgebouw.

Ook wordt de Croeselaan onder andere een 30 kilometer zone en de middenberm en het trottoir worden verbreed. In het daaropvolgende jaar wordt verwacht dat de Croeselaan en het Jaarbeursplein af zijn.