’t Goylaan in de Utrechtse wijk Hoograven gaat volgend jaar op de schop. De gemeente wil van deze straat een stadsboulevard maken. De gemeente is met belanghebbenden in gesprek over hoe de straat er precies uit moet gaan zien.

“Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen en verbetering van de oversteekmogelijkheden”, zo omschrijft de gemeente de nieuwe inrichting.

In april werd een functioneel ontwerp gepubliceerd, naar aanleiding daarvan heeft de gemeente met 88 belanghebbenden gesproken over verdere invulling. Ook is er nog apart gesproken met bewoners en ondernemers uit Lunetten, Rivierenwijk en ’t Goylaan.

Voorrangsplein

Na al deze reacties heeft de gemeente enkele aanpassingen gedaan. Zo is het de bedoeling dat er een voorrangsplein komt. Dit is een rotonde waarbij het doorgaand verkeer op de ’t Goylaan voorrang heeft. Dit plein komt in plaats van een geregelde kruising ter hoogte van de kruising ’t Goylaan met de Constant Erzeijstraat/Hooft Graaflandstraat.

Ook de locaties en de uitwerkingen van de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers zijn aangepast. Bovendien heeft de gemeente aanpassingen gemaakt in de plannen voor de beplanting.

Bereikbaarheid

In gesprekken met bewoners uit Lunetten en Rivierenwijk zijn wel zorgen geuit over de effecten van de herinrichting op hun wijk. De bewoners zijn bezorgd over de bereikbaarheid.

De gemeente verwacht echter dat de herinrichting ervoor gaat zorgen dat menig automobilist voor een andere route gaat kiezen omdat ’t Goylaan minder aantrekkelijk wordt voor het doorgaande autoverkeer. De wijken blijven volgens de gemeente daardoor goed bereikbaar.

Leefbaarheid

Wethouder Verkeer en Duurzaamheid Lot van Hooijdonk licht toe: “De kwaliteit van de omgeving en de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers staan centraal bij de manier waarop we het verkeer in de stad willen regelen." 

Door ’t Goylaan in te richten als stadsboulevard, stimuleert de gemeente doorgaand verkeer om de stad heen te rijden. "Er ontstaat zo meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer. Het geeft ook mogelijkheden voor extra groen langs de doorgaande wegen in onze stad.”

Na uitwerking van het Voorlopig ontwerp tot een Definitief ontwerp start de voorbereiding voor de aanbesteding. Doel is om de uitvoering in 2016 te starten.

Op DUIC.nl: Zo moet 't Goylaan eruit gaan zien