Het CDA in Utrecht is zeer kritisch op de manier hoe de milieuzone in de stad gehandhaafd wordt. Volgens de Utrechtse christendemocraten zouden automobilisten niet goed geïnformeerd worden en de bebording zou juridisch niet kloppen. 

Het CDA heeft samen met PvdA, SP en de VVD nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Vorige maand berichtte RTV Utrecht dat bezoekers in een fuik rijden, waarbij zij pas borden van de milieuzone zien als ze niet meer terug kunnen. De fracties van CDA en PvdA stelden naar aanleiding daarvan vragen aan het college, met het verzoek de bebording aan te passen.

Uitzonderlijke regeling

Het college antwoordde volgens het CDA: "dat bezoekers maar moesten begrijpen welke uitzonderlijke regeling er in Utrecht geldt wanneer zij het bordje 'aankondiging milieuzone' aan de rand van de stad voorbij rijden." De partij doelt hiermee op het feit dat er op de aankondigingsborden niet staat uitgelegd voor wie of wat de milieuzone geldt. Dit wordt pas duidelijk bij de grensborden, en dan is keren soms niet meer mogelijk.

Netjes informeren

De lokale fractie vinden daarom dat de gemeente de automobilist niet goed informeert. "In de eerste plaats heeft de gemeente de verantwoordelijkheid mensen netjes te informeren, zeker als ze de enige zogenaamde milieuzone voor personenauto’s van Nederland naderen. Minstens zo belangrijk is dat de bebording juridisch niet klopt", aldus het CDA. De borden die de gemeente gebruikt zijn tijdelijke borden.

Een officieel bord voor een milieuzone, zoals bedoeld in Utrecht, bestaat namelijk nog niet. De landelijke regels van het verkeersbord moeten nog aangepast worden aan de Utrechtse milieuzone. De gemeente heeft dit in Utrecht opgelost door een zogeheten 'geslotenverklaring' te laten gelden voor sommige auto’s. Dit zorgt echter voor kritiek.

Duidelijkheid

Het CDA denkt dat de rechter veel bezwaarmakers in het gelijk gaat stellen. "Als het college op deze manier blijft doormodderen is het wachten op de rechter die de boetes vernietigt."

De vier politieke partijen willen meer duidelijkheid van het college over de bebording en waarom deze juridisch sluitend zou zijn.