De gemeente gaat betaald parkeren invoeren in Rotsoord en in de Merwedekanaalzone. Beide gebieden zijn in op dit moment in ontwikkeling en daar kan het invoeren van betaald parkeren bij horen. 

Op deze manier hoeven ontwikkelaars minder parkeerplaatsen te realiseren.

Bij al reeds bestaande bebouwingen voert de gemeente alleen betaald parkeren in als er sprake is van een hoge parkeerdruk en voldoende draagvlak onder de bewoners.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing bij stedelijke ontwikkellocaties. De nieuwe bewoners in deze gebieden hebben overigens ook geen recht op een parkeervergunning. Hiermee wil de gemeente de al aanwezige omwonenden ontlasten.

Rotsoord

De gemeente heeft besloten om per 1 oktober 2015 betaald parkeren in te voeren op Rotsoord. Dit besluit hangt niet alleen samen met de ontwikkeling van Rotsoord, maar ook met de openstelling van station Vaartsche Rijn.

Met de invoering van betaald parkeren wil de gemeente voorkomen dat Rotsoord als P+R-locatie wordt gebruikt. Het gebied waar men niet meer gratis kan parkeren loopt van station Vaartsche Rijn tot aan de Diamantweg, en tussen de Briljantlaan en de Jutfaseweg. Parkeerders zullen van maandag tot en met zaterdag, van 09:00 tot 21:00 uur moeten gaan betalen.

Merwedekanaalzone

Door de komst van het nieuwe complex Twogehter krijgt ook dit gebied te maken met betaald parkeren. Dit wordt ingevoerd per 1 april 2016. De tijden staan hier nog niet vast.

De gemeente gaat in gesprek met de bestaande bewoners of er een voorkeur is voor maandag tot en met vrijdag, van 06:00 tot 11:00 uur of van maandag tot en met zaterdag, van 09:00 tot 21:00 uur.

Het gebied betreft City Campus Max, het in aanbouw zijnde Twogether en een stuk van de Kanaalweg.