Er komen steeds meer freelancers in Utrecht, met name met de leeftijd tot en met 24 jaar. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van payrollorganisatie Tentoo. 

In het tweede kwartaal van 2015 nam het aantal freelancers in Utrecht toe met ruim 13 procent in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar.

Vooral de groep freelancers in de leeftijdscategorie tot en met 24 jaar groeide met een stijging van ruim 40 procent. Bovendien zagen deze jonge freelancers hun omzet gemiddeld met bijna 60 procent toenemen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014.

Studentenstad

De algemeen directeur van Tentoo, Paul den Ronden, kan de stijging van het aantal Utrechtse freelancers wel begrijpen.

“Net als in het eerste kwartaal van dit jaar zien we een stijging van het aantal jonge freelancers. Dat is niet heel vreemd, aangezien Utrecht een echte studentenstad is. Er zijn dus veel jonge, goed opgeleide werknemers beschikbaar. In een aantrekkende economie zijn deze jongeren erg interessant. Hen inzetten is veelvuldig gebeurd, met als gevolg een sterke toename van de gemiddelde omzet.”