De PVV in de provincie Utrecht is zeer ontevreden over het actieplan dat de gemeente Utrecht heeft gepresenteerd om radicalisering in de stad aan te pakken. 

In het actieplan is veel aandacht voor dialoog, beeldvorming en mediabeïnvloeding. De PVV vindt het plan nonsens.

Het actieplan 'Utrecht zijn we samen' is afgelopen week gepubliceerd en heeft tot enige kritiek geleid. VVD-raadslid Queeny Rajkowski liet op Twitter weten dat het plan vol staat met ‘hulpverlening en kopjes thee drinken’, een visie met betrekking tot het opsporen en oppakken van ronselaars zou ontbreken.

De PVV gaat een stapje verder en wijst de provincie op de taak die de Commissaris van de Koning heeft op het gebied van crisisbeheersing.

Linkse hippies

PVV-fractievoorzitter René Dercksen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten: “Ziet u een rol voor de Commissaris van de Koning, die een aanwijzing zou kunnen geven, om deze losgeslagen wereldvreemde linkse hippies in het Gemeentebestuur tot de orde te roepen, ten einde de Westerse normen en waarden, ook in moskeeën, te verdedigen en onze veiligheid niet verder in gevaar te brengen. Zo nee, waarom niet?”

Positievere berichtgeving

Een andere opvallende passage in het actieplan is dat de gemeente de gesubsidieerde omroep RTV Utrecht zo wil gaan beïnvloeden dat ze meer positievere berichtgeving gaan brengen.

“Media speelt een belangrijke rol in het versterken van segregatie of juist het maken van verbinding tussen de inwoners uit de stad. Media helpt positieve effecten te vergroten of negatieve boodschappen te versterken.”

In de Telegraaf laat de gemeente weten dat er ‘toevallig’ RTV Utrecht staat, maar dat ‘alle media’ wordt bedoeld.