De veiligheid van de dijken in Utrecht is ondanks het aantreffen van een aantal scheurtjes, niet in het geding. 

Dat concludeert waterschap Stichtse Rijnlanden na inspectie van enkele dijken.

Het waterschap voerde de grote controle uit vanwege de aanhoudende droogte. Als het gedurende een lange periode droog is, nemen dijken te weinig water op en bestaat de kans dat ze het gewicht van rivierwater niet meer aankunnen. 

Door het waterschap is in Utrecht ruim 45 kilometer aan dijken onderzocht. De conclusie van het waterschap is dat de dijken in goede staat zijn. Op verschillende locaties werden wel enkele kleine scheurtjes aangetroffen, maar die zullen volgens het waterschap niet voor grote problemen zorgen. Wel gaat het waterschap bekijken of er reparaties moeten worden gedaan. 

De komende weken worden de dijken vanwege de aanhoudende droogte nat gehouden. Als het weerbeeld niet gaat veranderen, wordt er over twee weken weer een nieuwe controle uitgevoerd.