Het drukke kruispunt bij de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht gaat veranderen. Het moet overzichtelijker worden en gemakkelijker voor fietsers en voetgangers om over te steken.

Ook wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 km.

Op de vijfsprong Adriaen van Ostadelaan, Jan van Scorelstraat, Bosboomstraat, Vossegatselaan komen verschillende verkeersstromen samen. Bij de herinrichting van het grote kruispunt staan fietsers en voetgangers centraal. Zo moet er meer ruimte komen voor de fietsers en voetgangers en zullen verkeerslichten verdwijnen.

Door de herinrichting moet het kruispunt eenvoudiger worden om over te steken. Het doel is een betere balans tussen het verkeer en de omwonenden.

Omwonenden, ondernemers uit de omgeving en medewerkers van het Diakonessenhuis hebben meegedacht met het ontwerp van de herinrichting. Uit die gesprekken kwam naar voren dat bewoners verbetering van de verkeersveiligheid ook een belangrijk punt vinden bij de herontwikkeling.

De werkzaamheden bij het kruispunt zullen in 2016 van start gaan.